Isa Karlsson

23.4.2020

Työnhaussa ei yhdellä reseptillä pärjää

Vastuullisen työnantajan on hyvä ymmärtää, että työnhakuvalmennuksia on kahdenlaisia. Näiden valmennusten merkitys irtisanotuille korostuu nyt entisestään ja siksi työnantajilta toivotaan vastuullisia päätöksiä palveluiden valinnassa.

On työvoimapoliittista, jonka resepti on antaa työttömälle työnhakijalle selkeästi kaikki perustieto työnhakuprosesseista, TE-palveluiden laajuudesta, velvollisuuksista ja esim. koulutusmahdollisuuksista. Elintärkeää perusruokaa kaikki ja iso osa yhteiskunnan suomaa turvaverkkoa, mutta yritysmaailman tarpeiden tunteminen rajallista.

Toinen valmennusresepti, jota pitäisi olla myös tarjolla tarvitseville, keskittyy peilaamaan hakijan ammatilliset kyvykkyydet työnantajien yksilöityihin tarpeisiin. Tässä tilanteessa on kriittistä ymmärtää yritysten muuttuneet strategiset tavoitteet vaikuttavat oleellisesti myös heidän tuleviin rekrytointeihin. Mikä on juuri sitä kriittistä osaamista, mitä menestykseen nyt tarvitaan? Mikä on uutta? Mitä ei tarvita? Kuinka tunnistaa omat kyvyt muuttuneessa maailmassa? Resepti tähän on työnhakuvalmentaja, joka tuntee liike-elämän toimijat, toimii heidän kanssaan lähes päivittäin ja tietää mitä yritykset hakevat. Eli valmentajan, joka katsoo työnhakua sisältäpäin, herättelee työnhakijaa myymään osaamistaan työnantajan silmin ja nostaa hakuprofiilin uskottavaksi, näkyväksi ja vakuuttavaksi.

Emme siis pärjää yhdellä reseptillä. Onnistuneessa reseptissä on huolella rakennettu peruspohja ja tarkkaan harkitut mausteet, jolla nostetaan kokonaisuus ihan uudelle tasolle. Toivonkin, että työnantajat huolehtivat irtisanotuille niin peruspohjan kuin aidon mahdollisuuden saada tukea valmentajalta, joka tuntee liike-elämän tarpeet.

Bridge Impactin Outplacement -valmennus syventyy työnhaun sydämeen eli työnhakijan arvolupauksen rakentamiseen. Miten tuleva työnantaja tunnistaa hakijan merkityksen yhtenä yrityksen tulevaisuuden menestyksen tekijänä. Sillä on äärettömän iso arvo rekrytoivan yrityksen päätökseen, että työnhakija kykenee myymään oman osaamisensa todelliseen tarpeeseen.  

Jos yrityksessäsi on edessä irtisanomisia, ole meihin yhteydessä. Samalla varmistat, että entiset työntekijäsi saavat on aidosti tukea työnhakuun, eikä vain ohjeita työttömyyden hoitoon.