Isa Karlsson

19.3.2020

Vastuullinen irtisanominen on arvojohtamista

YT-prosessi on onnistunut, kun yrityksen kärkihankkeiden kriittiset avainkyvykkyydet ovat tunnistettu ja toiminta on vakautettu. Prosessista seuranneet irtisanomiset hoidettu vastuullisesti ja asiallisesti alusta loppuun.

Irtisanomiset eivät ole helppoja kenellekään. Ratkaisu vaatii työnantajalta niin kipeitä valintoja, hallittua muutosjohtamista kuin ennakoivaa henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöltä kaivataan toki yhteistyökykyä, mutta ehkä eniten ymmärrystä tilanteeseen. Kun tilanne hoidetaan hallitusti, suunnitellusti ja tukemalla irtisanottujen työnhakua parhaalla mahdollisella tavalla, vahvistetaan yrityksen arvojen kestävyyttä myös paineen alla.

Asianmukaisesti hoidettu sekä YT-prosessi että irtisanomiset rakentavat lopulta myös luottamusta työnantajaan tehtävissään jatkavien osalta. Jokainen varmasti miettii tykönänsä, mitä ratkaisu merkitsisi omalta osalta ja, kuinka entiset työkaverit saavat radikaalisti muuttuneesta elämänvaiheesta kiinni.

Yritysmielikuvasta puhutaan paljon ja rekrytointiprosesseissa sen merkitys on jo ymmärretty. Huonolla maineella on vaikea houkutella osaajia töihin. Yritysmielikuvaa ei ole syytä unohtaa myöskään YT-prosessien ja irtisanomisten kohdalla. Huonosti hoidettu irtisanominen on valitettavasti kiinnostavampi tarina kuin loistavasti hoidettu rekry.

Vastuullinen henkilöstöpolitiikka takaa irtisanotuille ajantasalla olevaa ja liike-elämän tuntevaa uravalmennusta, uudelleensijoittumispalvelua eli outplacementia. Irtisanomisen jälkeen on ehdottoman tärkeää, että mieli pysyy edelleen vahvasti työelämässä ja katse tulevaisuudessa. Onnistunut outplacement-valmennus opettaa kartoittamaan omat taidot, ominaisuudet ja toimintatavat uusin silmin.

Työnhakuprosessit ja siinä käytettävät kanavat elävät liike-elämän kiihkeässä rytmissä mukana. Mitä pidempi ura on takana, sitä haastavampaa on oman työnhaun käynnistäminen. Tutkimukset kertovat, että ensimmäiset kolme kuukautta ovat otollisinta aikaa saada uusi työpaikka. Siksi outplacement-valmennus on käynnistyttävä heti irtisanomisen jälkeen ja valmentajalla on oltava kyvykkyyttä tarttua olennaiseen ja kartoittaa valmennettavan kanssa toteutettavat toimenpiteet. Työnantajan vastuulla on valita prosessiin kumppanikseen toimija, joka toiminnallaan kykenee tarjoamaan ajankohtaista valmennusta ja tuntee työnantajien tarpeet hyvin. Bridge Impactissa outplacement-prosessit toteutetaan samalla asiantuntijuudella kuin suorahakujen kyvykkyyskartoitus. Tavoitteena on saada jokaisen irtisanotun potentiaalinen kyvykkyys yritysten hyötykäyttöön.