Inka Ikonen

28.12.2021

Suman Rath hyödyntää psykometriikkaa rekrytoinnissa: Näin minimoin virhearvioinnin riskin

Suman Rath ja psykometriikka
Suman Rath on mukana Bridge Impactin advisory boardissa. Hänellä on vankkaa kokemusta nopeasti kehittyvältä pelialalta. Hän tarjoaa Bridge Impactille ymmärrystä digitalisaatiosta ja kansainvälisestä bisneksestä.

Psykometriikka on paljastanut työnhakijoista aina uusia ulottuvuuksia, sanoo Bridge Impactin neuvonantaja Suman Rath.

PlayStationin Pohjoismaiden johtaja Suman Rath on yksi kolmesta Bridge Impactin tuoreesta neuvonantajasta. Rathia viehättää Bridge Impactissa erityisesti se, miten yritys haastaa Capability Design® -metodillaan asiakkaitaan ottamaan askeleen taaksepäin ja vastaamaan ydinkysymyksiin ennen yhtäkään rekrytointiprosessia. Bridge Impact ajaa vahvasti aitoa ankkurointia yrityksen strategiaan ja määrittelee yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen nykytilan, mihin he haluavat päästä ja millaista kyvykkyyttä he siihen tarvitsevat.

Tämän vaiheen jälkeen Rath on tottunut itse hyödyntämään psykometriikan tarjoamia työkaluja rekrytoinnin tukena. Psykometriikka soveltaa matematiikkaa ja tilastotiedettä psykologisten ominaisuuksien, kuten tietojen, kykyjen, asenteiden ja persoonallisuuden piirteiden, mittaamiseen. Rath käyttää psykometriikkaan kuuluvia persoonallisuusarvioita niin rekrytoinnissa, osana kehityskeskusteluja kuin tiimidynamiikan parantamisessa. Tutuimpia hänelle on amerikkalaispsykologi Robert Hoganin kehittämät arviointimenetelmät.

Hoganin arviointien tuloksista selviää, miten hakija toimii paitsi parhaimmillaan mutta myös paineen alla eli miten hän käsittelee eteen tulevat haasteet ja konfliktit. Tulokset tarjoavat käyttöoppaan hakijan tulevalle pomolle, jotta hän johtaa alaistaan parhaalla mahdollisella tavalla.

“Kun ymmärrämme toisiamme paremmin ja miten kukin meistä reagoi painetilanteissa, osaamme toimia empaattisemmin ja inhimillisemmin.”

Analyysi kertoo myös, millainen hakijan arvomaailma on ja miten se istuu yrityskulttuuriin sekä sen, miten ihminen toimii päivittäistyössä.

”Jos haettuun tehtävään sisältyy runsaasti rutiineja hyvinkin hierarkisessa organisaatiossa, mutta hakija kaipaa jännitystä, tuppaa taittamaan sääntökirjaa sekä suhtautuu auktoriteetteihin haastavasti, saattaa työntekijä soveltua paremmin esimerkiksi laakeamman hierarkian kasvuyritykseen.”

Olennaista analyysien käytössä on luotettava yhteistyökumppani, joka osaa tulkita tuloksia. Mutta se ei yksin riitä. Jotta hakijoista saa todellisen kokonaiskuvan, lisäksi on tärkeä käyttää pätevää rekrytointikumppania, joka tuo omaa näkemystä hakijoiden kyvykkyyksistä ja kompetensseista.

Psykometriikan tarjoamat työkalut säästävät virherekrytoinneilta

Rathin mukaan johtajat tyypillisesti aliarvioivat psykometriikkaa. Moni jättää soveltuvuusarvioinnin psykometrisen analyysiosion joko kokonaan pois tai se tehdään puolivillaisesti. Analyysia ei välttämättä käydä lainkaan hakijan kanssa läpi, vaan luotetaan pelkkiin raportin tuloksiin.

Rathin mielestä työkalujen oikeanlainen hyödyntäminen kuitenkin kannattaa ja se on hyvä nähdä investointina. Hän väittää, että näin virherekrytoinnit vähenevät.

“Psykometriseen analyysiin nojaavat keskustelut yhdessä hakijoiden ja asiantuntijan kanssa ovat aina paljastaneet hakijoista uusia ulottuvuuksia ja kuolleita kulmia, joita en olisi muutoin tullut koskaan huomanneeksi”, hän sanoo.

Työyhteisö on jatkuvassa muutoksessa oleva organismi. Kun yhteisöön tulee uusia jäseniä, dynamiikka täytyy aina muodostaa uudelleen. Rathin kokemusten mukaan psykometriset menetelmät helpottavat prosessia.

”Kun käytän tiimin kanssa psykometristä analyysia asiantuntijan tuella, tiedän jatkuvasti, millaisen tiimin laitan kentälle pelaamaan. Onnistun todennäköisemmin palkkaamaan sellaisen ihmisen, joka persoonansa puolesta soveltuu paitsi haettuun tehtävään mutta myös työyhteisön dynamiikkaan.”

Suman Rath on mukana Bridge Impactin advisory boardissa. Hänellä on vankkaa kokemusta nopeasti kehittyvältä pelialalta. Hän tarjoaa Bridge Impactille ymmärrystä digitalisaatiosta ja kansainvälisestä bisneksestä.