Outplacement -palvelu

Mikä on Bridge Impactin outplacement -palvelu?

  • Bridge Impactin toteuttama Outplacement –kokonaisuus tähtää henkilön tehokkaaseen työllistymiseen.
  • Toteutus pohjautuu Capability Design –malliin, jonka avulla henkilö tunnistaa avainkyvykkyytensä, pystyy kiteyttämään tulevaisuuden tavoitteensa, yhdenmukaistamaan CV:nsä tukemaan tavoitettaan, valmistamaan tehokkaan hakemuksen ja onnistumaan haastatteluissa.
  • Projekti toteutetaan säännöllisissä face to face –tapaamisissa, verkkotapaamisissa sekä kotitehtävien avulla.
  • Projektin toteuttaa nimetty henkilö, joka tarjoaa tukea koko projektin ajan. 
  • Henkilö on luonnollisesti mukana ehdokkaana kaikissa sopivissa Bridge Impactin kautta toteutettavissa suorahauissa.
  • Projekti kestää max. 3 kuukautta ja tapaamisia on kahden viikon välein.  Tapaamisen välillä henkilö tekee tehtäviä ja yhteydenpitoa on verkon yli tai puhelimitse tarvittaessa.

Outplacement -palvelukokonaisuuden toteutus

  • Vaihe 1.  Tutustuminen ja tavoitteen asettaminen – Bridge Impactin nimetty projektivastaava ja henkilö tapaavat mahdollisimman pian työtehtävän päättymisen jälkeen ja määrittelevät projektin reunaehdot ja tavoitteen.
  • Vaihe 2.  Tuotteistus – Tuotteistetaan henkilön kyvykkyysprofiili, identifioidaan mahdollisia toimenkuvia, jotka sopivat profiiliin ja tunnistetaan tavoitetehtäviä ja työnantajia.
  • Vaihe 3. Viestintä – Laitetaan henkilön tarvittavat viestintävälineet ja -kanavat ajan tasalle ja tukemaan tavoitetta.  (CV, LinkedIn –profilli, haastatteluosaaminen jne…)
  • Vaihe 4.  Myynti – Henkilö kontaktoi kohdetyönantajia ja osallistuu avoimiin hakuihin.  Jokainen kohtaaminen reflektoidaan ja sen pohjalta terävöitetään henkilön toimintaa.