Capability academy

Tailored for the modern CHRO

Nykyaikaisen yrityksen menestyksellä on kolme tekijää: visionäärinen toimitusjohtaja määrittelee suunnan ja strategian, ahkera talousjohtaja huolehtii strategian vaatimasta rahoituksesta ja tämän päivän henkilöstöjohtaja varmistaa, että talossa on strategian toteuttamiseen riittävän kyvykäs henkilökunta. Lisäksi lähiesimiesten on pystyttävä seuraamaan, että päivittäinen tekeminen on linjassa strategian tavoitteiden kanssa.  

Tehtäviensä tasalla oleva HR-johtaja on elintärkeä nykyaikaisen yrityksen kyvykkyyden rakentamisessa, kehittämisessä ja johtamisessa. Toimitusjohtajan oikeana kätenä hän varmistaa, että yrityksessä on tarvittava kyvykkyys strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että HR-johtajan on perinteisen HR-työnkuvan lisäksi sekä ymmärrettävä strategiaa että kyvykkyyden kehittämistä ja johtamista. HR-johtajan on siis kasvettava HR-osaajasta Capability Officeriksi. Nyt käsi sydämelle: miten hyvin sinun HR-tiimisi on mukana strategiasi toteuttamisessa?

Myös lähiesimiehillä on tavoitteiden saavuttamisessa elintärkeä rooli. Lähiesimiesten täytyy ymmärtää strategiaa ja tavoitteita, ja osata auttaa työntekijöitä niin, että ne saavutetaan. Lähiesimiesten on tunnettava alaisensa ja johdettava heitä heidän kyvykkyytensä tasot, tuen tarpeensa ja tilanteen vaatimukset huomioiden. Miten ihmisten taidot, intohimo ja ymmärrys saadaan valjastettua strategian tavoitteiden saavuttamisen eteen? Miten tunnistaa tilanne, että strategian vaatimaa kyvykkyyttä ei yksinkertaisesti vain ole ja se on hankittava rekrytoinnilla? Ja taas totuuden paikka: miten hyvin sinun lähiesimiehesi ovat sisäistäneet strategiasi tavoitteet? Onko heillä tarvittava kyvykkyys johtaa päivittäistä tekemistä strategian mukaisesti?

Capability Academy onrakennettu taklaamaan näitä haasteita. Valmennuskokonaisuudet on suunniteltu HR-ammattilaisille ja lähiesimiehille. Ne varmistavat, että HR-tiimissä ja lähiesimiehillä on tarvittava strateginen ymmärrys ja kyvykkyyden johtamiseen tarvittavat työkalut.