Tuomo Varila

28.2.2020

Oikein valitulla tiimillä johtaja onnistuu

Toimitusjohtaja onnistuu strategian jalkauttamisessa keskiarvoa merkittävästi paremmin, mikäli hän löytää ympärilleen valitun muutoksen läpivientiin oikean tiimiin 12 kuukauden aikana aloittamisesta. Näin todetaan Harvard Business Review The CEO 100, 2019 Edition lehden tutkimuksessa, kun valittiin vuoden 2019 100 parasta toimitusjohtajaa maailmassa.

Monet tutkimukset osoittavat muutoshankkeiden läpiviennin onnistumisen keskeisin tekijä on oikein valittu kyvykäs tiimi. Muutoshankkeissa kuitenkin onnistutaan valitettavan harvoin. McKinseyn tutkimus kertoo, että noin 30 prosenttia strategisista hankkeista onnistuu ja digitaalisista muutoshankkeista epäonnistuu jopa yli 90 prosenttia. Tutkimuksen mukaan merkittävimmät epäonnistumista selittävät seikat ovat, ettei johto ole ymmärtänyt muutoksen laajuutta eikä johtamismalli tukenut muutosta sekä muutosta toteuttamaan oli valittu väärä tiimi.

Kyvykkyysmuotoilulla rakennetaan kyvykäs tiimi

Usein tiimin rakentamisessa keskitytään pohtimaan tehtäviä ja tekemisiä sekä niihin liittyviä osaamisia ja taitoja. Selvästi vähemmälle jää strategiasta tai tavoitteista johdetut pohdinnat kyvykkyyksiin, kuten mitä muutosta tiimin täytyy saada aikaiseksi ja minkälaisia haasteita se tulee kohtamaan. Selvitykset osoittavat, että epäonnistuneissa muutoshankkeissa tiimi ja johto keskittyvät enemmän operatiivisiin tekemisiin kuin muutoksen rakentamiseen. Tämä varmaankin johtuu siitä, että henkilöitä valittaessa on keskitytty tekemisiin liittyviin taitoihin eikä muutoksen läpivientiin tarvittaviin ominaisuuksiin tai toimintatapoihin.

Kyvykkyysmuotoilu eli Capability Design auttaa kyvykkään tiimin rakentamisessa. Kyvykkyysmuotoilussa tarkastellaan tiimiin kohdistuvia strategisia tavoitteita, jotka puretaan muutoksien, tekemisten ja haasteiden kautta tiimin odotuksiksi. Nämä odotukset avataan yksityiskohtaisiksi kyvykkyyksiksi, joita tarkastellaan taitojen, toimintatapojen ja ominaisuuksien näkökulmista. Tämän perusteella saadaan rakennettua kyvykkyysprofiili, jonka avulla saadaan analysoitua tiimiin tavoitteiden toteutumisen kannalta oikeat henkilöt.

Capability Design metodi soveltuu moneen käyttötarkoitukseen. Menetelmän avulla olemme auttaneet asiakkaitamme strategiamuutoksessa johtoryhmän uudelleen järjestäytymisessä tai tiimin kyvykkyyksien selvittämisessä esim. myynti tai teknologia. Organisaatiomuutoksessa, kun esimerkiksi tehtäviä yhdistetään ja päällekkäisyyksiä poistetaan, menetelmä sopii mainiosti uuden tehtävän kyvykkyysprofiilin kuvaamiseen. Samaa menetelmää käytämme oikeiden henkilöiden valintaan tiimiin sekä yrityksen sisältä että ulkoisissa rekrytoinneissa.

Bridge Impact on Suomen ensimmäinen kyvykkyystoimisto ja autamme asiakkaitamme löytämään oikeat kyvykkyydet varmistamaan onnistumisen. Rakennamme yhdessä asiakkaittemme kanssa Suomesta kyvykkyystalouden.