Jukka Anttila

5.10.2020

Omat sekä yhteiset tavoitteet ja miten niihin voi itse vaikuttaa

Luin jokin aika sitten mielenkiintoisen postauksen henkilökohtaisten pitkän- ja lyhyen aikavälin tavoitteiden asettamisen tärkeydestä ja niiden ohjaavasta vaikutuksesta elämäämme. Kompaan ajatusta ehdottomasti!  Mielestäni tavoitteiden pitää lisäksi olla selkeät, niin että itse varmasti pystyy seisomaan niiden takana. 

Olen matkan varrella asettanut itselleni tavoitteita niin yksityis- kuin työelämän suhteen huomatakseni, että liian usein olen joutunut tasapainoilemaan niiden välillä.  Olen oppinut, että omalla kohdallani on turhaa yrittää erotella niitä.  On tavoiteltava tilannetta, jossa sekä työ, että elämä maistuvat, koska tasapainossa ollessaan ne tukevat toisiaan.

Olen myös huomannut, että kaikkein henkilökohtaisimpiinkaan tavoitteisiin harvemmin pääsee ihan yksin.   Oma kyvykkyys ei useinkaan riitä pääsemään haluttuun suuntaan haluamallani tavalla. Tarvitsen onnistumiseen toisten tukea ja apua.  Siksi on tärkeää, että myös lähipiirissä olevat, tavoitteisiini pääsemiseen vaikuttavat ihmiset ymmärtävät tavoitteeni ja pystyvät myös seisomaan tukevasti niiden takana.  Tosin sanoen, ovat motivoituneita auttamaan.

Ja sama juttuhan se on myös työelämässä.  Meille annetaan tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi tarvitaan oikeanlaista kyvykkyyttä.  Harvoin tavoitteisiin päästään yksin, vaan tarvittava paketti rakentuu jokainen osallistujan omasta kyvykkyydestä.  Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavien ihmisten tulee porukalla ymmärtää mitä tavoitellaan.  Kaikkien täytyy kokea yhteinen maali itselle merkitykselliseksi ja olla motivoituneita laittamaan itsensä likoon onnistumisen eteen. 

Itselleni matkan varrella asettamani tavoitteeni ovat täyttyneet melko lailla hyvin, ainakin omasta mielestäni, mutta matka jatkuu. Uudet haasteet pitää itseni liikkeellä ja virkeänä. Tuoreet haasteet ja tavoitteet vaikuttavat omalla kohdallani vahvasti henkiseen ja fyysiseen terveyteeni sekä motivaatiooni.

Nykyinen työni on tosi mielenkiintoinen ja liittyy vahvasti kyvykkyyden rakentamiseen ja jokapäiväiseen kehittämiseen. Aiemmin tekemäni ”vanhanaikaisen headhuntingin” sijaan on todella mielekästä olla luomassa uudenlaista, systemaattista, kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa kyvykkyyden johtamisen toimintamallia.  Pääsen päivittäin auttamaan asiakkaitamme täyttämään heidän tuloskorttinsa. Saan voimaa, kun huomaan miten vanhat ja uudetkin asiakkaani ovat samoilla linjoilla näiden asioiden kanssa, ja meillä riittää paljon yhteistä tekemistä. Kun molemminpuolinen motivaatio on korkealla tasolla, asiat menevät haluttuun suuntaan. Kyvykkyyden rakentaminen on pitkäjänteistä työtä askel askeleelta kohti omia ja yhteisiä tavoitteita.